Zapisz się do Newslettera i odbierz 10% rabatu na Twoje następne zakupy

Adres e-mail:
Zapisz
Zapisz
Dziękujemy za przyłączenie się do naszej społeczności
Prosimy o przejście na swoją skrzynkę e-mailową
i potwierdzenie subskrypcji newslettera.
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola!

 Kontakt

Regulamin

Płatności i wysyłka

Inne

Sztućce

Solniczki, sosjerki

Maselnice i jajeczniki

Talerze

Miski i salaterki

Tace i patery

Półmiski

Wazy i bulionówki

Cukiernice i mleczniki

Czajniki i dzbanki

Porcelana Sklep

 Polityka prywatności

Blog

Śledź nas

Newsletter

Linki

Wykonano z  takeINFO

MENU

Sklep online z porcelanową zastawą stołową

Sklep

Sklep online

bezpieczna przesyłka &  szybka dostawa

  1. pl

Regulamin sklepu Tavana Studio

Regulamin

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Sklep internetowy Porcelana Sklep dostępny pod adresem internetowym porcelana-sklep.pl, prowadzony jest przez PORCELANA-SKLEP ER EWA JANKOWSKA, ZYTA JANKOWSKA firmę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9291012980 REGON 9700415709

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

1.3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Przedsiębiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

2. DEFINICJE

2.1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PORCELANA-SKLEP ER wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9291012980, REGON 9700415709

2.3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tavanastudio.com.

2.6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

2.7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

2.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Przedsiębiorstwa za pośrednictwem Sklepu.

3. KONTAKT ZE SKLEPEM

3.1. Adres Sprzedawcy: Dereszowa 2, 65-544 Zielona Góra

3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@porcelana-sklep.pl

3.3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 75 2030 0045 1110 0000 0052 4010

3.4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail oraz dostępnych kanałów social media.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

5. INFORMACJE OGÓLNE

5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wymaganych danych.

6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 3.

7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

7.1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

7.2. wybrać formę dostawy i płatności przesyłki (sposób dostarczenia i płatności za Produkt);

7.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

7.4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;

7.5. zapoznać się i zaakceptować regulamin sklepu;

7.6. zapoznać się i zaakceptować inne ewentualne regulaminy dot. sposobu dostawy lub płatności, o których informacja jest przy składaniu zamówienia;

7.7. kliknąć przycisk „Podsumowanie”, sprawdzić poprawność zamówienia oraz danych i kliknąć “Potwierdzam zakup”;

7.8. opłacić zamówienie w wybrany w zamówieniu sposób.

8. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

8.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa

b. Przesyłka kurierska

8.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest tPAY . 

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 

Porcelana Sklep ER

ul. Dereszowa 2

65-544 Zielona Góra

nr konta 75 2030 0045 1110 0000 0052 4010

8.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

9. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

9.4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

9.5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

9.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9.7. Dostawa produktu odbywa się na terenie Polski. Możliwa jest dostawa do innych krajów UE. Warunki dostawy i koszty ustalane są odrębnie po wcześniejszym kontakcie mailowy.

9.8. Dostawa Produktu do Klienta to dodatkowy koszt 14 zł, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.9. Darmowa dostawa dotyczy zamówienia powyżej199 zł.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

10.2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

10.4. Oświadczenie należy złożyć drogą mailową - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt. 3.

10.5. Po otrzymaniu takiej informacji Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

10.6. Klient odsyła Produkt, które chce zwrócić na adres pocztowy określony w pkt. 3 z dopiskiem „Zwrot”, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.

10.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10.9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.12. Zgodnie z ustawą, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,